Na Strossmayerovom trgu 1957.

Na Strossmayerovom trgu 1957. godine: Dragan, Radmila, Slavica, Iskra i Štefica

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.