Kod "Džafera" 1980. - V. Đekić, V. Petrović, T. Brckan, N. Damjanović, S. Bijelić i Džafer

Kod "Džafera" 1980. - V. Đekić, V. Petrović, T. Brckan, N. Damjanović, S. Bijelić i Džafer

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.