Banjavčićeva ulica zima 1968. godine

Banjavčićeva ulica zima 1968. godine
Prvu kuću lijevo, Šimunićevu 2, kupila je 1893. godine udova Margareta Gröbel i ovdje (iz Zimmermanove kuće) preselila svoje svratište za siromašne slojeve. Putnik je ovdje mogao dobiti hranu, noćište za 40 filira i svoj krevet. Na fotografiji se djelomično vidi natpis gostionice "Lovačkom rogu" vlasnika Vjekoslava Banfića, koja je potrajala do kraja 1970. - ih. 
Povijesničarka umjetnosti Đurđica Cvitanović ovu kuću smatra najboljim primjerom barokne građanske kuće s početka 20. st. 
Pripremila Biserka Fabac

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.