Šebetićeva ulica - Korzo - Radićeva ulica krajem 1960-tih

Šebetićeva ulica - Korzo - Radićeva ulica krajem 1960-tih

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.