Aeromiting u Karlovcu - Mekušansko polje 1937. godine

Aeromiting u Karlovcu - Mekušansko polje 1937. godine. Na slici avion "Karlovac" - s lijeve strane: dječak Berislav Jakšić i gospodin s bijelim šeširom Josip Jakšić (Andrea Grkovski-Zimet)

Vrlo vrlo intrigantna slika! Pravi raritet, ...dakle ova stara dama na slici je nekad češkoslovački zrakoplov AERO A35, rađen između dva svj. rata (tvornica Aero Vodochody). Putnički visokokrilac, drvene konstrukcije sa limenom kapotažom motora. Motori su čehoslovački "Walter Castor" 240KS. Zrakoplov je u Hrvatsku, tj Kr. Jugoslaviju tada došao preko firme "BATA-BOROVO" u Borovu i bio je vlasništvo poznatog češkog industrijskog maga g. Tomaša Bate, osnivača "BATA" tvornica i zaljubljenika u letenje. Negdje 1935. je prebačen dakle u Borovo i bio je u vlesništvu tvornice BATA, te dobija YU registraciju YU-PDE. Zatim je predan aeroklubu "Borovo", a 1938. dodijeljen je "Aeroklubu Karlovac" , da bi u osvit rata postao dio RZ KrYU. Po njemačkoj okupaciji iste, avion zarobljavaju Nijemci i zatim mu se gubi trag. Moguće da je prebačen u Sarajevo i da ga je koristilo RZ NDH. Ali zasad nemam tu informaciju. Ono što je na slici vidljivo i intrigantno je natpis ispod prozora pilotske kabine : "Kr.Jugoslavija" i ispod "Aeroklub Zagreb". Dakle ništa što bi ovu staru damu "identificiralo" sa Aeroklubom Karlovac"? Osim mjesta gdje je nastala fotografija. Zanimljivo. (Mladen Den Stankovich)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.