Korzo 1938. godine - Josip Jakšić

Korzo 1938. godine - Josip Jakšić, Trgovina željeznom robom Ivana Jellenc i Milana Della-Marina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.