Razglednica - Hotel Central

Razglednica - Hotel Central
(Fotografije i razglednice iz kolekcije gospodina Nikole Perića. Galerija će biti nadopunjavana u idućih nekoliko mjeseci a u razglednicama i fotografijama voljenog nam grada možemo uživati dobrotom Jasminke Štajcer koja mi ih je ustupila na skeniranje i objavljivanje). 

KAVANSKA ČITAONICA
U kavani „Central“ 1905. g. posjetitelji su mogli čitati 80 novina: dnevnih, tjednih, stručnih, 
književnih, domaćih i stranih. 
(„Karlovačka škrinjica“, novinar Nikola Perić)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.