Stručni seminar iz osiguranja kvalitete za rukovodstvo Jugoturbine na Bjelolasici 22. lipnja 1988.

Stručni seminar iz osiguranja kvalitete za rukovodstvo Jugoturbine na Bjelolasici 22. lipnja 1988. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.