Motel Mrežnica na Švarči

Arti u motelu Mrežnica na Švarči 1973. godine. Na slici Licitar Boris, Ratko Pogačić, Petar Bojmić i Josip Čurilović

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.