Hrvatski dom

Amateri u Hrvatskom domu 1965. godine na Gitarijad zajedno sa Elektronima osvajaju prvo mjesto. Na slici Petar Pekić, Marijan Janjac, Vatroslav Slavnić i Joško Leš.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.