Ivan Derganc (stariji)

Ivan Derganc (stariji) imao je u Karlovcu krojačku radnju u prvoj polovici 20. stoljeća, gdje je i živio do smrti (cca 1948. god.).

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.