Josip Mrkonjić ispred trgovine "Manufakturne robe" na Korzu 1942.

Josip Mrkonjić ispred trgovine "Manufakturne robe" na Korzu 1942. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.