Gimnazijalci 1978./1979.

Gimnazijalci 1978./1979. -  profesorice Lisac Ivana i Gršić Dragica

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.