Automehaničari "Šumarije", kasnije DIP-a 1955. godine

Automehaničari "Šumarije", kasnije DIP-a 1955. godine (Miško Piškurić u sredini sa rukama u džepovima)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.