Grupa Most 1976.: Farkaš, Kiza, Miljac, Perke i Toma

Grupa Most 1976. godine: Farkaš, Kiza, Miljac, Perke i Toma

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.