Doček Nove godine u Hrvatskom domu, 12. mjesec 1975. godine

Doček Nove godine u Hrvatskom domu, 12. mjesec 1975. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.