Josipa i Rudolf Maltar u šetnji krajem 2. svjetskog rata

Josipa (rođ. Željko) Maltar i Rudolf Maltar, krajem 2. svjetskog rata u šetnji (1944. ili 1945.)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.