Karlovački atletičari na kupanju - Badija 1957. godine

Karlovački atletičari na kupanju - Badija 1957. godine: Dušan Jasić, Ljubica Jasić, Aleks Markulin, Zdenko Kuzmanić, Branimir Majder, Rudolf Juca Starić, Dujo Oreščanin

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.