Prva pričest 24. lipnja 1962.

Prva pričest 24. lipnja 1962. godine, zakuska u vjeronaučnoj dvorani u Crkvi Presvetog Trojstva - Silva Turk s kćerima , Irena (druga s lijeva) i Erna (haljina s točkicama)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.