Josipa Maltar, rođ. Željko na Kupi 1940-tih

Josipa Maltar, rođ. Željko na Kupi 1940-tih

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.