Učenici 8. razreda Osnovne škole "Ivo Lola Ribar", 10. svibnja 1957.

Učenici 8. razreda Osnovne škole "Ivo Lola Ribar", Karlovac, 10. svibnja 1957. godine. Nastavnici Karmen Bilić i prof. Brajdić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.