Vojarna u šancu na Gazi

Na planu iz 1774./75. g. u samom Karlovom bastionu označen je stari napušteni magazin za barut koji "služi građevinskoj upravi generalata za ostavu raznog materijala i oruđa". Na prijelazu 19. u 20. st. srušen je Karlov bastion a grad gradi Vojarnu 2 kao svojevrsno "javno privatno partnerstvo" i iznajmljuje vojsci. Za vrijeme Austro - Ugarske nosila je ime "Infanterie - Kaserne No.2". Iako smještena u šancu, adresa joj je Banjavčićeva 28. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.