Atletska reprezentacija Jugoslavije 1957. godine: Krešo Račić, dr. Ivan Krajačić, Petar Grgec (u sredini), Zdenko Kuzmanić i Aleks Markulin

Atletska reprezentacija Jugoslavije 1957. godine: Krešo Račić, dr. Ivan Krajačić, Petar Grgec (u sredini), Zdenko Kuzmanić i Aleks Markulin

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.