Alfred Krupa na igralištu u šancu krajem 1950.-tih godina

Alfred Krupa na igralištu u šancu krajem 1950.-tih godina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.