U dvorištu Kukuljevićeve 6, Erna i Sonja a u pozadini jedan od motora Lene Šoštarića početkom 1970.-tih

U dvorištu Kukuljevićeve 6 (današnji Dom umirovljenika), Erna i Sonja a u pozadini jedan od motora Lene Šoštarića početkom 1970.-tih

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.