"Voćara u Marinkovićevoj" 1970.-tih godina (Ulica kralja Tomislava)

"Voćara u Marinkovićevoj" 1970.-tih godina (Ulica kralja Tomislava)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.