Fašnik - Zlatko, Edit (Eda) i Erna Meisel

Fašnik u Karlovcu 1930.-tih godina - Zlatko, Edit (Eda) i Erna Meisel

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.