Kupanje na Korani uz tobogan 1960. godine

Kupanje na Korani uz tobogan 1960. godine - na slici Mišo Vučinić (desno) i Josip Bubaš

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.