"Voćara i mesnica u Marinkovićevoj" 1970.-tih godina (Ulica kralja Tomislava)

"Voćara i mesnica u Marinkovićevoj" 1970.-tih godina (Ulica kralja Tomislava)
Slijeva: ?, Ružica Relić, Miho Kolić, Malina Mandić, Ankica (Seka) Brgan, čući ?

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.