Radna akcija 1963. godine - izgradnja pruge Karlovac - Mrzlo Polje

Radna akcija 1963. godine - izgradnja pruge Karlovac - Mrzlo Polje 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.