U kampu Štamparije Ognjen Price u Poreču krajem 1950.-tih godina

U kampu Štamparije Ognjen Price u Poreču krajem 1950.-tih godina. Na slici: Dinko Blobrajdić-Džebo (desno), Mišo Vučinić i Dinkova sestra Vesna u krilu Mace VučinićSlika je fotografirana u kampu Štamparije Ognjen Price u Poreču , gdje su djeca beskrajno uživala, zahvaljujući jednom divnom čovjeku, gospodinu Zvonku Plevniku.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.