Bombardiranje Željezničkog kolodvora u Karlovcu 11. prosinca 1944. godine

Bombardiranje Željezničkog kolodvora u Karlovcu 11. prosinca 1944. godine
Ove fotografije bombardiranja Karlovca, željezničkog kolodvora, potječu iz privatnog albuma pilota SAAF-a Ernest Weddella iz Drugog svjetskog rata. Ustupio ih je i na internetu objavio Ernestov zet Perry Davies. Više o svemu na linku: http://saafww2photographs.yolasite.com/ernest-weddell.php?fbclid=IwAR16D...

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.