Groblje Dubovac 1950.-tih

Najstarije karlovačko groblje postojalo je u „Zvijezdi“, neposredno pored crkve Presvetog Trojstva i franjevačkog samostana....
Tradicija sahranjivanja mrtvih pod strmačkim i dubovačkim brijegom dulja je od datuma službenog „otvorenja“ sadašnjih groblja.....
U dnu fotografije vidi se katoličko groblje prije puno godina. Prvi pokojnik sahranjen na dubovačkom katoličkom groblju 23. listopada 1820. bio je Georgius Koschnad, star 45 g, rođen u Kranjskoj, po zanimanju historiae artis magister....
Katoličko groblje otvoreno 1820...

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.