Karlovački hokejaši krajem 1950.-tih

Karlovački hokejaši krajem 1950.-tih
prvi s desne strane Boris Žugelj
drugi s desna Mario Cetinjanin
treći s desne strane Marijan Stipaničić
četvrti s desne strane Krešo Račić
prvi s lijeve strane Ivan Jurković
i još Božidar Pibernik, Banda, Adlešić, Rajko Lesić...

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.