Nela Eržišnik i Miro Stern 1961. godine u Karlovcu

Nela Eržišnik i Miro Stern 1961. godine u Karlovcu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.