Vlada Manestar, rod Šomek, tijekom Drugog svjetskog rata, u parku uz kino Edison

Vlada Manestar, rod Šomek, tijekom Drugog svjetskog rata, u parku uz kino Edison

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.