Na odru

Svaki je život priča za sebe, jedinstvena i neponovljiva. Trenutak pogreba zabilježen na fotografiji davnih dana zrači posebnošću običaja tih godina.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.