Marakovo brdo i kamp

Auto kamp na lijevoj obali Korane podno Marakova brda otvoren je 1967.g. Mogao je primiti oko 300 kampista. Gosti, uglavnom na proputovanju prema Jadranu, mogli su kampirati u šatorima i bungalovima. Kamp je bio otvoren od svibnja do rujna. Imao je restoran, uređeno kupalište i vidikovac. Od 1989.g. nije bio u upotrebi, a radi izgradnje brze ceste od Rakovca do Mostanja, godinu dana kasnije srušen je restoran i bungalovi. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.