OŠ Herta Turza (danas Banija), 8.a razred, školska godina 1973./1974.

Osnovna škola Herta Turza (danas Banija), 8.a razred, školska godina 1973./1974., razrednica Ljubica Trivanović

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.