Tehnološki školski centar 3. F razred, 1976./1977. - matura

Tehnološki školski centar 3. F razred školska godina 1976./1977., razrednica Katica Zarijević - matura

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.