Jugoturbina 1965. godine - Lazo Marjanović

Jugoturbina 1965. godine - Lazo Marjanović (izrada klipa za brodske motore)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.