"Journalisten bal" 1. veljače 1932. godine - Kristian i Ingeborg Hejer, Kristijan Bauerle, Ema i Rudolf Bauerle

"Journalisten bal" 1. veljače 1932. godine - Kristian i Ingeborg Hejer, Kristijan Bauerle, Ema i Rudolf Bauerle

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.