Karlovčani u Dubrovniku 1983. godine

Karlovčani u Dubrovniku 1983. godine
Od lijeva na desno i od gore prema dolje: Naci, Goc, Žunac, Bado, Žile, Vanja, Jakac, Milko, Marin, Pipa - snimio Kec

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.