Tomica Belavić - novinar Karlovačkog tjednika i Radio Karlovca

Tomica Belavić - novinar Karlovačkog tjednika i Radio Karlovca 1984. godine na Danima piva

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.