Izložba inovacija RAST-YU, Rijeka 5. lipnja 1987. godine

Izložba inovacija RAST-YU, Rijeka 5. lipnja 1987. godine, predstavnici Jugoturbine: Ivica Mikšić, Marko Bubaš, Damir Novak i Boško Ličina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.