U kuglani hotela Korana 1986. ili 1987. godine

Gornji red: Milenko Kosanović, Dragutin Pongrac, Alen Kihalić, pokojni Jakov Krmpotić, Josip Matan...
donji red: Petar Bekić, Damir Vidiček, Dražen Glivar, Davorin Celinšćak, Darko Papić...
Fotografirano u kuglani hotela Korana 1986. ili 1987. godine 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.