Stoljetna poplava 1939. godine

Stoljetna poplava 1939. godine - Senjska ulica, Ulica Vladimira Nazora

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.