I Bee (Ivana Banfić) sredinom 1990.-tih u Karlovcu u Sportskoj dvorani

I Bee (Ivana Banfić) sredinom 1990.-tih u Karlovcu u Sportskoj dvorani

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.