Minea sredinom 1990.-tih na nastupu u Karlovcu

Minea sredinom 1990.-tih na nastupu u Karlovcu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.