Mali "Gažani" sredinom 1960.-tih

Mali "Gažani" sredinom 1960.-tih: Robert, Zdravko, Mira, Seka (?), Jasna, Sofija, Višnja, Jelena, Nena i Ida

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.